3P Travel ageert in al haar overeenkomsten als reisbureau en voert op geen enkele wijze activiteiten uit als makelaar. Bij de verkoop van een woning zorgt ze enkel voor de contacten en de reisbegeleiding en zal niet tussenkomen bij het finaliseren van een mogelijke verkoop.

Het voorstel van de onroerend goederen op de website betreft een niet bindend voorstel van een erkend makelaar, gevestigd in het buitenland. 3P Travel heeft hiertoe een vooronderzoek gedaan en contacten gelegd met makelaars. 3P Travel geeft enkel het voorstel en geen aanbod van de makelaar op haar website weer. De behandeling van contracten, verkoop, huur en andere handelingen betreffende de betrokken panden, behoren tot de bevoegdheid van de aangegeven makelaar.

Wij kunnen  niet aansprakelijk worden gesteld ingeval het vastgoed niet meer beschikbaar is op het moment dat men de advertentie bekijkt of wenst te bekijken.
De gebruiker dient steeds persoonlijk contact met 3P-Travel op te nemen om te controleren of de gepubliceerde informatie op website www.3p-travel.be of www.3p-travel.com nog steeds correct, up to date is en het vastgoed nog beschikbaar is. Alle informatie die wij via de website, emails en nieuwsbrieven verstrekken is immers van voorlopige aard en dient steeds te worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft. De vraagprijs is onderhevig aan wijzigingen en correcties, die niet noodzakelijk reeds aangepast werden op onze website of verspreid werden via emails en nieuwsbrieven.