Bijzondere Voorwaarden 3P-Travel

Laatste aanpassing: 18/04/2016

De Algemene Reisvoorwaarden, gebaseerd op de Algemene Reisvoorwaarden

van de Geschillencommissie Reizen v.z.w., worden uitgebreid met huidige Bijzondere Voorwaarden, 
dewelke specifiek zijn voor de hotelboekingen gedaan op de website 3P-travel.be en 3P-travel.com


ARTIKEL 1 BOEKING


1. De boeking dient te gebeuren aan de hand van het online boekingsmodule. Het bijhorende formulier dient volledig te worden ingevuld om geldig te zijn.

2. Om te boeken dient u de gekozen reis in de ‘winkelwagen’ te plaatsen. U kan vervolgens verder winkelen. Indien u ‘bestelling afronden’ kiest, ziet u vervolgens alle gekozen reizen in uw winkelwagen. Hierbij dient u tevens kennis te nemen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden dewelke van toepassing zijn op uw boeking.

3. Om een geldige boeking te kunnen maken dient u een account aan te maken. Enkel geregistreerde klanten kunnen een geldige aankoop plaatsen.

4. Om de boeking definitief vast te leggen, dient een voorschot 30% te worden betaald met een minimumbedrag van 100 euro per boeking. Indien enkel het hotelverblijf gereserveerd werd, dient de volledige reissom onmiddellijk bij reservering voldaan te worden. Voor boekingen de afreis vanaf 30 dagen en minder of voor boeking op aanvraag dient ook 100% van het bedrag bij de bestelling betaald worden. Het bedrag kan betaald worden via overschrijving, Bankcontact of Pay Pal.

Betaling met overschrijving gebeurt via onderstaande gegevens met vermelding van het boekingsnummer alsook naam- en voornaam van de hoofdboeker. De hoofdboeker is de eerstgenoemde persoon bij de boeking.


3P-Perfect Propere Plaats BVBA( 3P-Travel)
KBC Bank België 
BE66 7330 3824 8443 
BIC code KREDBEBB

5. Enkel meerderjarige personen( vanaf 18 jaar) kunnen een geldige boeking plaatsen.

6. Last minutes boekingen
Voor late boekingen minder dan 14 werkdagen voor afreis, wordt er onmiddellijk gebeld naar de bestemming. Bij een telefonische bevestiging verplicht u zich tot de reservering. Eventuele annulering na telefonische bevestiging valt onder de gewone annuleringsvoorwaarden.

7. Wanneer we het volledig ingevulde boekingsformulier hebben ontvangen alsook het voorschot of volledig bedrag, sturen wij u een bevestigingsemail waarbij de boekingsinformatie wordt vermeld. Het resterende saldo van de boeking wordt tevens vermeld in de bevestigingsemail. Wanneer er aparte annuleringsvoorwaarden voor het betrokken hotel of reispakket gelden, wordt dit in de bevestigingsemail verduidelijkt.

8. 3P Travel behoudt zich het recht voor een boeking te weigeren indien voornoemde voorwaarden niet zijn voldaan.


9. Betaling
Bij niet-betaling van het saldo behoudt 3P-Travel zich het recht om de reisdocumenten niet af te leveren. De niet-betaling van het saldo zal immers beschouwd worden als een verbreking van het contract door de reiziger conform art. 16 van de Wet van 16 februari 1994. Het voorschot blijft verworven voor 3P-Travel en bij annulering door de reiziger dienen de onkosten integraal betaald te worden door de reiziger.

10. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10% met een minimum van 100 euro en dit van rechtswege zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Daarnaast en eveneens zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, zal een interest verschuldigd zijn van 1% per maand. Iedere begonnen maand zal worden aanzien als een volledige maand.

ARTIKEL 2 PRIJZEN

1. De prijzen op de website worden berekend op basis van de brandstofprijzen, tarieven en wisselkoersen die op de datum van publicatie van het aanbod van toepassing zijn. 3P-Travel zal de reissom 4 weken voor afreis herberekenen en bij wijzigingen( niet meer dan 9,99%) aan de reiziger doorrekenen.
Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De prijs die doorgegeven wordt bij de berekening per e-mail, telefonisch of via onze website is bijgevolg de prijs die geldig is indien er op dat ogenblik ook effectief gereserveerd wordt.


1.1 De prijs omvat:
- het verblijf in een studio, appartement of hotelkamer met of zonder de maaltijden;
- de diensten van de vertegenwoordiger van de dienstverlener/touroperator ter plaatse;
- de bijdrage voor de garantiefondsverzekering;
- de BTW volgens de gekende aanslagvoeten;
- administratiekosten € 25 per dossier
- aflevering van reisdocumenten per email


1.2 Niet inbegrepen zijn:
- de kosten voor reispasport, visum, inentingen en andere formaliteiten;
- de dranken, tenzij anders vermeld;
- de persoonlijke uitgaven en fooien;
- de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan in het programma;
- de reis- en bijstandverzekering;
- de annuleringsverzekering


1.3 De volgende zaken zijn niet in de prijs van Hotelaccommodaties (enkel hotel)
inbegrepen: de reiskosten en de transferkosten van de luchthaven naar het hotel. 
Deze prijzen zijn evenwel te verkrijgen op aanvraag.

1.4 Op aanvraag
Aan een boeking op aanvraag kunnen kosten aangerekend indien het dossier geannuleerd wordt door de reiziger vooraleer antwoord ontvangen is van de bestemming en dit binnen de 7 dagen na de boeking aanvraag bedragen de kosten € 10 per dossier. Dit bedrag kan eventueel verhoogd worden indien er vliegtuigplaatsen geblokkeerd worden.

De reiziger mag gratis het hotel wijzigen of annuleren indien er na 7 werkdagen geen antwoord is van de hotelier. Na 3 negatieve antwoorden kunnen andere hoteliers gecontacteerd worden tegen betaling van een extra kost van € 10 per dossier. Zodra de boeking bevestigd wordt, valt deze onder normale wijziging- en annuleringsvoorwaarden.


1.5 Extra kosten
Voor uitzonderlijke dossiertypes worden extra kosten aangerekend. Een (niet beperkend) overzicht:
- voor een boeking die afwijkt van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van € 50 per dossier.
- reservering vanaf 3 en meer verschillende hotels tijdens het verblijf: € 25 per dossier;
- reservering met een wisselende kamerbezetting tijdens het verblijf: € 25 per dossier;
- bijboeken van een huurwagen na de reservering: € 25 per dossier;
- aflevering van reisdocumenten per post - gewone zending - (tot 30 dagen voor afreis): € 10 per dossier.
- aflevering van reisdocumenten per post - aangetekende zending - (van 29 dagen tot 3 werkdagen voor afreis): € 20 per dossier.
- afhaling van reisdocumenten op afspraak bij kantoor van 3P-Travel: € 10 per dossier.


2. 3P Travel behoudt zich het recht voor mogelijk vergissingen en fouten te verbeteren, voor zover de wijzigingen voor het sluiten van de overeenkomst ter kennis worden gebracht van de reiziger.

3. Voorkeur en essentie
De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een voorkeur opgeven (bijvoorbeeld een kamer op de hoogste verdieping, rustige ligging, (niet) rokers kamera enz.), ook al wordt deze voorziening al of niet, met of zonder toeslag, aangeboden in de prijstabel. Wij zullen deze voorkeur overmaken aan de betrokken dienstverlener maar kunnen deze niet garanderen.
Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men van een essentie. Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld worden. De kosten voor een bevestigde essentieaanvraag bedragen €10. Daarnaast kunnen door de dienstverlener nog extra kosten aangerekend worden.
Indien de essentie na de bevestiging aangevraagd wordt, gelden bij annulering na een negatief antwoord de gebruikelijke voorwaarden.
Bij de reservering van een residentie (appartement, bungalowpark, camping, chalet, vakantiedomein of villa), kan de dienstverlener geen essentie bevestigen en wordt de wens van de klant als voorkeur doorgegeven.
Bij late boekingen vanaf 14 werkdagen voor vertrek raden wij essentie aanvragen af, we kunnen wel steeds de vraag of opmerking meegeven als preferentie.

ARTIKEL 3 ANNULERING EN WIJZIGING DOOR DE REIZIGER


1. Elke wijziging dient schriftelijk gemeld te worden aan 3P Travel via volgend adres: info@3ptravel.be of per post Maurice Decraenestraat 8, 8553 Otegem, of persoonlijk door de inschrijver-reiziger in het reiskantoor waar hij zijn wijziging ondertekend.

Bij wijzigingen aan de boeking worden administratieve kosten aangerekend. Alle wijzigingen van naam reiziger, adres, aantal nachten, datum vertrek- of terugreis worden in de mate van het mogelijke aanvaard mits betaling van volgende administratiekosten :

- tot 31 dagen voor afreis : 25 € per persoon
- vanaf 30 dagen tot 22 dagen voor afreis : 50 € per persoon
- vanaf 21dagen voor afreis : zie annulering (punt 3 van dit artikel)


2. Elke annulering moet schriftelijk en aangetekend per post gemeld te worden aan 3P Travel via volgend adres : Maurice Decraenestraat 8, 8553 Otegem of persoonlijk door de inschrijver-reiziger in het reiskantoor waar hij zijn annulering ondertekend.


Bij annulering van de boeking worden annuleringskosten aangerekend. De hierna vermelde kosten dienen in ieder geval betaald te worden :

- tot 60 dagen voor afreis : 10 % van de volledige reissom + administratiekosten 50 € per persoon, met een minimumbedrag van 100 euro per boeking
- vanaf 59 dagen tot 31 dagen voor afreis : 30% van de volledige reissom + administratiekosten 50 € per persoon, met een minimumbedrag van 100 euro per boeking
- vanaf 30 dagen tot 22 dagen voor afreis : 50 % van de volledige reissom+ administratiekosten 75 € per persoon, met een minimumbedrag van 100 euro per boeking
- vanaf 21 dagen voor afreis en in geval van no-show : 100 % annuleringskosten. 
Indien de annuleringskosten van de dienstverlener hoger zijn dan bovenvermelde bedragen wordt de annuleringsvergoeding overeenkomstig aangepast. De kosten kunnen evenwel nooit meer bedragen dan de kosten van de totale reissom.


3. Voor de vaststelling van bovenvermelde kosten, wordt de datum waarop 3P Travel op de hoogte werd gesteld van de wijziging / annulering, in rekening genomen( datum van de verzending van e-mail of de datum van de poststempel die geldt als bewijs). Wijzigen en annuleren kan enkel op werkdagen tijdens de kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur). Een wijziging / annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op de eerstvolgende werkdag.

Indien een hotel afwijkend annuleringsvoorwaarden heeft ( bij voorbeeld alle Sani hotels/villas in Griekenland, Thermae Palace hotel in België, alle hotels in Piesany en Smrdaky ...), wordt hiervan melding op eenduidige wijze gedaan, alvorens de boeking wordt gemaakt. De specifieke annuleringsvoorwaarden worden bij de bevestigingsmail van uw boeking gevoegd. 
In geval van voorafbetaling van accommodatie of andere diensten, of volgens de specifieke voorwaarden voor cruises, binnenlands vervoer, rondreizen, bepaalde hotels kunnen de annuleringskosten tot relatief ver voor de afreis oplopen tot 100%.

4. Bij annulering van vervoer dat afzonderlijk van het hotel werden geboekt of een pakketreis samengesteld en aangeboden door andere erkende touroperators in België en buitenland gelden de annuleringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, ook al zijn deze afwijkend van de annuleringsvoorwaarden in deze huidige Bijzondere Voorwaarden.

Indien om één of andere reden één of meerdere vervoersmaatschappijen of touroperators beslissen om de vluchten of de reis geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen, zal 3P-Travel alleen gehouden zijn tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het vliegtuigticket of de reis indien zij zelf terugbetaling heeft bekomen vanwege de vervoersmaatschappijen of touroperators. In geen geval zal 3P-Travel gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

ARTIKEL 4 HOTELREGLEMENT

1. Om het verblijf in het hotel voor alle Reizigers zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle Reizigers zich te houden aan de voor het hotel vastgestelde (gedrags-)regels, neergelegd in het hotelreglement. Deze reglementen zijn beschikbaar aan de receptie van elk hotel.

2. Indien het hotelreglement wordt overtreden, kan het hotel zich het recht voorbehouden om het verblijf van de reiziger met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3. Elk hotel kan tijdens het verblijf wijzigingen aanbrengen in de opzet en openingstijden van de door haar aangeboden faciliteiten. 3P Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verminderde toegang tot de faciliteiten van het betrokken hotel.

4. Het hotel kan tijdens het verblijf onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 3P Travel kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

3P Travel en de lokale partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en / of schade aan voorwerpen dewelke de Reiziger zelf heeft meegebracht.

2. 3P Travel deelt geen aansprakelijkheid in schade die door de Reiziger tijdens het verblijf in het hotel heeft aangebracht. De reiziger dient de schade te melden aan de receptie van het betrokken hotel en indien nodig de schade te vereffenen. Indien de schade achteraf door het hotel wordt vastgesteld, kan u gefactureerd worden, waarbij het bedrag kan vermeerderd worden met administratieve kosten van minimum 100 euro per dossier.

3. Verzekeringen: u krijgt de keuze bij uw boeking een verzekering toe te voegen. 3P Travel raadt dit ten zeerste aan daar deze niet tussenkomt in geval van schade.

4. De reiziger moet bij inschrijving de naamsgegevens doorgeven zoals die vermeld staan op zijn officiële identiteitsdocumenten. Indien een fout leidt tot bijkomende kosten (ticket, visum) zijn deze ten laste van de reiziger.

5. De reiziger dient te zorgen voor een geldige identiteitskaart, internationale reispas en eventuele visumverplichtingen.


6. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. 
Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma,
epilepsie ...) moeten bij de inschrijving gemeld worden aan de reisorganisator/ touroperator.


7. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.


8. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulatie van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de reiziger.

9. Evenmin zullen de reisorganisator noch de touroperator aansprakelijk zijn
voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten
wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn dan voor rekening van de reiziger.

ARTIKEL 6 KLACHTEN

1. Wanneer een Reiziger een klacht heeft tijdens het verblijf, dient de Reiziger ter plaatse en direct met de betrokken hoteldirectie contact op te nemen, teneinde de hoteldirectie in de gelegenheid te stellen de klacht te verhelpen. Indien de klacht niet afdoende wordt behandeld, kan u contact opnemen met vertegenwoordiger van de tour operator (deze gegevens worden u meegedeeld in de bevestigingsemail) of u kan tevens contact opnemen met 3P Travel via info@3ptravel.be of Maurice Decraenestraat 8, 8553 Otegem, tel: +32056/ 77. 31. 83 of u via het GSM nummer die in uw bevestiging bon wordt vermeld.

2. Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen.

ARTIKEL 7 NIET VERKREGEN DIENSTEN

De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen aangevraagd worden na voorlegging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking komen voor terugbetaling.

Gratis aangeboden promotionele diensten, acties of activiteiten die niet werden gebruikt komen nooit in aanmerking voor een terugbetaling, omruiling, verlenging, prijs vermindering of prijs herziening.

ARTIKEL 8 INFORMERINGSPLICHT 

De reizigers worden verzocht kennis te nemen van belangwekkende inlichtingen betreffende diverse aspecten van hun vakantie. De onderscheiden rubrieken zijn opgenomen in de tekst 'Belangrijke informatie'.